Extra studiemiddag Marketentster - vanaf 12:10 uur alleen leerlingen Marketentster vrij

Op woensdag 28 juni is er een extrta studiemiddag op de Marketentster. 

De leerlingen van de Marketentster zijn deze middag vanaf 12:10 uur vrij.