Schoolreis

Dit jaar staat er een leuk schoolreisje in de planning richting:

‘Walibi Holland’.

Het schoolreis is op woensdag 5 juli 2017.

De dag gaat als volgt, tussen 08.10 en 08.20 uur worden de leerlingen op school verwacht. Als eerst verzamelen we in de klassen waar een tassen controle plaats vindt. Ook bespreken we nogmaals even de plattegrond van het park. Hier is tevens een aantal dagen ervoor aandacht aan besteed door aan te geven waar de docenten te vinden zijn in het park (mocht je deze nodig hebben), waar de gezamenlijke lunchplek is en wat wel en niet meegenomen mag worden op zo’n dag.

Hierna gaan we per klas richting de bus om richting Walibi te rijden. Ongeveer om 09.45 uur zullen wij daar aankomen en zijn de leerlingen vrij om het park in te gaan. Rond  12.00 uur verzamelen we met z’n allen op de afgesproken lunchplek waar iedereen een lekkere snack krijgt. Na de lunch zijn de leerlingen weer vrij om het park in te gaan tot 15.30 uur.

Om 15.30 uur verzamelen we bij de ingang van het pretpark om terug te gaan naar de bus en naar school. Rond 17.00 uur kunt u ons dan terug verwachten bij de Marketentster. Het busvervoer waar enkele leerlingen gebruik van maken rijdt dan niet. Wij vinden het dan ook leuk als we door de ouder(s)/ verzorger(s) warm welkom  worden geheten bij terugkomst op school, waarna jullie gezamenlijk met de kinderen naar huis kunnen.