Studiemiddag

Op een studiemiddag is de leerling na het 4e lesuur vrij.