PBS


Vanaf maandag 15 oktober starten we op school met PBS. PBS staat voor Positive Behavior Support en is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

We zijn begonnen met het opstellen van verwachtingen die we zichtbaar maken in de klas en binnen school. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de kernwaarden van onze school:

-Veiligheid 

-Verantwoordelijkheid 

-Vooruitgang

 

Wekelijks staat een van de verwachtingen in de klas maar ook schoolbreed centraal. De verwachting wordt tijdens deze week op het bord gehangen, besproken met de leerlingen en is zichtbaar op andere plekken binnen de school. Deze week wordt er op school extra gelet op het gedrag ten aanzien van de verwachting die centraal staat. Aan het eind van de week is er een evaluatie moment klassikaal met alle leerlingen.