Organisatie van het onderwijs

Vso De Spinaker is een openbare school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. Er zijn lesplaatsen in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard en Hoorn.

Vso De Spinaker staat onder bestuur van de Stichting Ronduit te Alkmaar.

 

De Spinaker geeft onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. Daarbij gaat het veelal om internaliserende en externaliserende problematiek.

 

De Spinaker is binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland een school voor de zogeheten diepteondersteuning. Diepteondersteuning is de ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen, settingen, groepen of scholen, dus buiten de eigen (reguliere) school. In het geval het een eigenstandige voorziening/school betreft, wordt de verantwoordelijkheid voor de leerling overgedragen aan deze voorziening of school.

 

De Spinaker Hoorn staat midden in de samenleving (Hoorn/West-Friesland) en streeft daarom naar optimale samenwerking met andere scholen, bedrijven, winkels, wijkvoorzieningen, zorgaanbieders, ouders en hulpverlening (ketenpartners).

 

Om onderwijs te kunnen volgen bij De Spinaker moet een leerling worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband binnen de regio waar hij/zij vandaan komt. Dit wordt gedaan door de school van herkomst. Het Samenwerkingsverband bepaalt of er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor De Spinaker afgegeven wordt. Wanneer dit het geval is zal de school z.s.m. een afspraak met u maken voor een gesprek. Leerlingen kunnen gedurende het gehele jaar toegelaten worden tot De Spinaker, hiervoor dient echter altijd de aanmeldingsprocedure doorlopen te worden. Zonder een TLV kan een leerling niet geplaatst worden.