Switch

Switch.

 

De Spinaker, locatie Hoorn, werkt met de methodiek switch.

De methode switch ondersteunt het moment van afstemmen en wisselwerking tussen leerling en docent, waarbij het onderhouden van de relatie en het sturen op de inhoud de twee pijlers zijn. De leerling groeit in eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

 

Volgens een vaste procedure wordt de leerling een switch aangezegd door de docent. De leerling gaat gedurende tien minuten naar de switchruimte. De leerling vult onder begeleiding van de switchmedewerker het switchformulier in. De docent vult tijdens de afwezigheid van de leerling ook een switchformulier in. Na tien minuten keert de leerling terug in de klas. De docent en de leerling hebben een gesprek. In dit gesprek stemmen zij op elkaar af en maken waar nodig afspraken.

 

De methodiek switch ondersteunt het pedagogisch klimaat van de school.

 

Het pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door de kernwaarden respect, veiligheid en vertrouwen.