Verlofaanvraag

Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een vakantie naar het land van herkomst en/ of een paar dagen voor een vakantie om ‘de drukte voor te zijn’. De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als één van de ouders wegens zijn of haar beroep niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode.

Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u extra verlof aanvragen bij de locatiedirecteur van de school. Dat kan voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden zoals:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
  • huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
  • verhuizing
  • gezinsuitbreiding

Aan deze extra verlofdagen is een maximum van tien dagen per schooljaar vastgesteld. Zijn er meer dagen nodig, dan kunt u een verzoek indienen bij de afdeling leerlingzaken van de gemeente. Een dergelijk verzoek wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegewezen. Het verzoek, welke schriftelijk moet worden aangevraagd, moet op tijd en gemotiveerd bij de locatiedirecteur worden ingediend. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van onze school.