Bij klachten en problemen

Een open communicatie is de beste garantie voor een succesvolle samenwerking. Als er zaken niet goed gaan, is het belangrijk daarover te praten met leerkrachten en directie. Soms lukt dat niet of onvoldoende en is daar ondersteuning bij nodig.

Het is gebruikelijk om bij een probleem of klacht eerst contact op te nemen met de directeur van de school om tot een oplossing te komen. Indien u daar de voorkeur aangeeft is het mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon is er voor kinderen en ouders en voor medewerkers.

We doen natuurlijk ons uiterste best om de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dat betekent echter niet dat we geen fouten maken. Ondanks dat we ons uiterste best doen, zijn ook wij als school niet onfeilbaar. Soms zijn we het met bijvoorbeeld een bepaalde aanpak niet met elkaar eens en dan moet de mogelijkheid bestaan om daar goed met elkaar over te praten.

We doen in het geval dat u als ouder of leerling ontevreden bent, ons best om dat naar tevredenheid op te lossen. De mentor, de teamleider, de ondersteuningscoördinator en de directeur staan voor u klaar om met u in gesprek te gaan. Mocht een gesprek uw problemen uiteindelijk niet oplossen, dan staat de weg voor u open om een gesprek aan te vragen met de interne of externe vertrouwenspersoon van de school. Deze laatste is onpartijdig en zal uw klacht nog eens van alle kanten belichten. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, adviseren over hoe u het probleem bespreekbaar maakt of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. In het geval van pest- of intimidatiegedrag kan de vertrouwenspersoon de leidinggevende, na uw toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag aan te spreken.

Het kan voorkomen dat met bovenstaande uw vraag nog steeds niet naar tevredenheid is beantwoord. U kunt dan formeel een klacht indienen bij het bestuur. Voor informatie over de procedure en een link naar de juiste personen kunt u op onderstaande link klikken.