De school is van ons samen!

Samenwerking met ouders/verzorgers

Onze medewerkers doen er alles aan om uw kind goed te begeleiden en het onderwijs te bieden dat past bij zijn of haar ontwikkeling. Dit doen we graag samen met u, want u kent uw kind het beste. Hiervoor organiseren we rapportavonden (twee keer per jaar), evaluatiebesprekingen en schoolactiviteiten, waardoor u de ontwikkeling van uw kind kunt ondersteunen.

 

Nauw contact met mentor

Wij betrekken u graag nauw bij ons onderwijs. Dit vraagt om goed overleg en openheid. Zijn er bijzonderheden? Spelen er dingen thuis? Geef dat dan door aan de mentor van uw kind. De leerdoelen van uw kind houden we bij in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan evalueren we twee keer per jaar met u, waarna u dit plan ook digitaal ondertekent.

Informatie via Social Schools

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw kind op school en van speciale schoolprojecten, excursies en ontwikkelingen. Dit doen we hoofdzakelijk via het programma Social Schools. Dit is een app op uw telefoon waarmee u heel gemakkelijk met de mentor van uw zoon/dochter kunt communiceren. We zijn daarmee gestart in het schooljaar 2022-2023.

Nog niet alle ouders zijn aangesloten, dus communicatie vindt ook nog plaats via de mail en via een nieuwsbrief die ook per mail wordt verstuurd. Het streven is dat aan het einde van het schooljaar alle ouders in Social School zijn aangemeld. 

 

Lees meer

Ondersteuning ouders

Wanneer u ondersteuning zou willen bij het opvoeden van uw kind, dan kunt u terecht bij onze VO-coach. Samen kijken we naar uw situatie en wat u hierbij nodig heeft, bijvoorbeeld gezinsbegeleiding.

 

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school en kan bijvoorbeeld voorstellen doen, advies geven of toestemming  geven voor plannen. De MR komt een aantal keer per jaar bijeen op school. U kunt een keer vrijblijvend deelnemen aan de openbare MR-vergaderingen. Wilt u meedoen aan de MR? Meldt u zich dan aan via spinaker.vsohoorn@ronduitonderwijs.nl of 0229 – 21 08 94.

Tegen agressie!

Helaas worden wij, net als veel andere scholen, soms geconfronteerd met agressieve ouders. Wij beschermen onze medewerkers tegen elke vorm van agressie. In ernstige situaties volgen disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of verwijdering van het kind en het ontzeggen van toegang tot de school van het kind en/of de ouders. Ook doen we bij onrechtmatig gedrag van ouders/verzorgers aangifte bij de politie.