Nieuwbouw VSO De Spinaker

Nieuwbouw

Op dit moment is De Spinaker gehuisvest in twee voormalige basisscholen aan de Marketentster in Hoorn en de Dovenetel in Zwaag. We kunnen daarin ons werk prima doen, maar het voldoet niet aan de wensen die het team, de leerlingen en hun ouders voor onze speciale school voor voortgezet onderwijs hebben. Voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen hebben we meer flexibele lokalen, praktijkruimten, kantoren, gespreksruimtes etc. nodig. 

En daarnaast hebben ook onze leerlingen behoefte aan een gebouw dat voortgezet onderwijs uitademt. Gewoon een gebouw dat er uitziet als een VO-school en een aula heeft en lockers voor je eigen spullen. 

De Spinaker in Hoorn heeft zich de afgelopen jaren ontwikkelt tot een goede VSO-school en daar past ook een goed gebouw bij. 

Samen met Stichting Ronduit, ICS adviseurs, architectenbureau LKSVDD en de gemeente Hoorn hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van dit gebouw. 

Medio mei/juni is de verwachting dat de eerste paal de grond in kan. Een jaar later vlak voor de zomer hopen we dat het gebouw aan ons kan worden overgdragen, waardoor we na de zomervakantie van 2024 ons prachtige gebouw kunnen betrekken.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voorlopig vindt u hier een impressie van de plannen.
 

Diashow

Klimaatadaptief bouwen

 

  • De bomenrij aan de oostzijde wordt gebruikt als zonnescherm in de zomer.
  • De zuidgevel is zoveel mogelijk gesloten, zodat ruimtes in het gebouw minder opwarmen.
  • De westgevel is voorzien van een grote luifel om zontoetreding in de warme maanden zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Op het lage dak komt een gras-/ kruidendak. Deze zorgt voor een lagere opwarmingstemperatuur en minder stralingswarmte naar de westgevel.
  • Het plein wordt voorzien van borders met beplanting en bomen welke bijdragen aan minder hitte op het plein op warme zomerdagen.
Lees meer

 

Het gebouw heeft een duidelijke overzichtelijke opzet en bestaat uit een eenvoudige structuur. Internaliserende en externaliserende kunnen in het gebouw gemakkelijk uit elkaar worden gehouden.

Aan de oostkant bevinden zich over twee lagen de lokalen. Dit is de prikkelarme zijde. Aan de westkant zit een kern die op de begane grond  twee aula's van elkaar scheidt. De aula en de personeelsruimte bevinden zich aan de kant van de pleinen. Zo worden leerlingen niet afgeleid tijdens de lessen en worden zij in de pauze gestimuleerd om naar buiten te gaan. Het personeel heeft binnen en buiten contact met de centrale plekken. 

 

De lokalen zijn op de verdieping aaneengeschakeld zodat de aantallen groepen van internaliserende (groen) en externaliserende (geel) leerlingen kunnen variëren. De praktijklokalen (blauw) liggen centraal beneden en zijn vanuit beide aula's goed bereikbaar. Spreekruimtes en kantoren (taupe) hebben een centrale plek en goede onderline relaties. 

De constructie is zodanig opgezet dat er sprake is van flexibiliteit van ruimtes. Dat is fijn naar de toekomst toe.