Sporthal De Opgang Hoorn

Afspraken praktijkvakken

 

Voor koken, techniek en handvaardigheid (CKV) gelden deze afspraken voor de veiligheid en hygiëne:

·        Ik draag een lange broek en dichte schoenen

·        Als ik lang haar heb, dan maak ik mijn haar vast met een elastiekje.
 

Voor gym gelden deze afspraken:

·        Ik draag een sportbroek, sportshirt en zaalschoenen tijdens de gymlessen. Dit zijn andere schoenen en kleding dan ik buiten de gymlessen                   draag. Mijn zaalschoenen zijn schone sportschoenen en ze hebben geen zwarte zolen. 

·        Als ik lang haar heb, dan maak ik mijn haar vast met een elastiekje.

·        Ik draag geen sieraden of horloge tijdens de gymlessen. Sieraden die niet af kunnen, plak ik af of knip ik af. Ik laat aardevolle spullen thuis of
         in de klas. 

·        Als ik een blessure heb, geef ik voor de gymles een briefje van mijn ouders/verzorgers aan de gymdocent. Ik weet dat ik bij een langdurige                     blessure een doktersverklaring moet overleggen.

·        In verband met de veiligheid en zolang de blessure het toelaat, trekt ik in de gymzaal  leerling wel mijn zaalschoenen aan. 

·        Ik ben zelf verantwoordelijk voor het in orde hebben van mijn gymspullen.

·        Ik ga gezamenlijk en veilig heen en terug naar de gymzaal.

·        Ik zorg ervoor dat de kleedkamer netjes blijft.

·        Ik ga respectvol om met het materiaal en met mijn medeleerlingen. Ik onderneem ook bewust niets dat kan leiden tot beschadiging van                         materiaal of sportkleding van mijzelf of van anderen. Ik veroorzaak niet bewust een gevaarlijke situatie.

·        Ik blijf van de lichtschakelaars, de roldeur- en vouwwandbediening en andere infrastructuuronderdelen af. Ik blijf in de zaal en ga niet in de                   berging, op de tribune of naar de kleedkamer, tenzij ik hiervoor expliciet toestemming hebt gekregen.

·        Ik zet mij actief en sportief in tijdens de gymlessen.