Onderwijstijd

Onderwijstijd, lestijd en vrije dagen

 

Onderwijstijd

In de Wet op de Expertisecentra wordt binnen het voortgezet speciaal onderwijs onderscheid gemaakt tussen drie uitstroom profielen: Vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs vmbo-bk, arbeidsmarkt en dagbesteding geldt dat er ten minste 1000 lesuren in een schooljaar moeten zitten.

Scholen zijn vrij om zelf te bepalen hoe zij deze uren verdelen over het jaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klokuren in dit schooljaar.
 

Klokuren in 2022-2023

 

maandag193,5 klokuren
dinsdag204,5 klokuren
woensdag210,0 klokuren
donderdag            206,5 klokuren
vrijdag201,0 klokuren
Totaal1015,5 klokuren

 

In de berekening is rekening gehouden met;

  • De Themaweek: In de week voor elke vakantie houden we een themaweek. Er zijn dan alleen lessen tot 12:15 uur.
  • De eerste schoolweek start op woensdag en de laatste schoolweek eindigt op woensdag.
  • Vakanties en overige vrije dagen.
     

Vakantierooster en studiedagen

 

Kennismakingsgesprekken (lesvrij)29 en 30 augustus 2022
Studiedag05 oktober 2022 (dag van de leraar)
Herfstvakantie15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie24 december 2022 t/m 08 januari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 05 maart 2023
Studiedag07 april 2023
Tweede Paasdag10 april 2023
Meivakantie22 april t/m 07 mei 2023
Hemelvaart18 en 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Lesvrije dagen voor de zomer20 en 21 juli 2023
Zomervakantie22 juli t/m 03 september 2023

 

Lestijden

De lestijden zijn op VSO De Spinaker elke dag hetzelfde.

 

Mentortijd08.30 - 08.45 uur
1e lesuur08.45 - 09.30 uur
2e lesuur09.30 - 10.15 uur
Pauze10.15 - 10.45 uur
3e lesuur10.45 - 11.30 uur
4e lesuur11.30 - 12.15 uur
Pauze               12.15 - 12.45 uur
5e lesuur12.45 - 13.30 uur
6e lesuur13.30 - 14.15 uur
Mentortijd14.15 - 14.30 uur