Onderwijstijd

Onderwijstijd, lestijd en vrije dagen

 

Onderwijstijd

In de Wet op de Expertisecentra wordt binnen het voortgezet speciaal onderwijs onderscheid gemaakt tussen drie uitstroom profielen: Vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs vmbo-bk, arbeidsmarkt en dagbesteding geldt dat er ten minste 1000 lesuren in een schooljaar moeten zitten.

Scholen zijn vrij om zelf te bepalen hoe zij deze uren verdelen over het jaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klokuren in dit schooljaar.
 

Klokuren in 2022-2023

 

maandag 193,5 klokuren
dinsdag 204,5 klokuren
woensdag 210,0 klokuren
donderdag             206,5 klokuren
vrijdag 201,0 klokuren
Totaal 1015,5 klokuren

 

In de berekening is rekening gehouden met;

  • De Themaweek: In de week voor elke vakantie houden we een themaweek. Er zijn dan alleen lessen tot 12:15 uur.
  • De eerste schoolweek start op woensdag en de laatste schoolweek eindigt op woensdag.
  • Vakanties en overige vrije dagen.
     

Vakantierooster en studiedagen

 

Kennismakingsgesprekken (lesvrij) 29 en 30 augustus 2022
Studiedag 05 oktober 2022 (dag van de leraar)
Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 08 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 05 maart 2023
Studiedag 07 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 07 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Lesvrije dagen voor de zomer 20 en 21 juli 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 03 september 2023

 

Lestijden

De lestijden zijn op VSO De Spinaker elke dag hetzelfde.

 

Mentortijd 08.30 - 08.45 uur
1e lesuur 08.45 - 09.30 uur
2e lesuur 09.30 - 10.15 uur
Pauze 10.15 - 10.45 uur
3e lesuur 10.45 - 11.30 uur
4e lesuur 11.30 - 12.15 uur
Pauze                12.15 - 12.45 uur
5e lesuur 12.45 - 13.30 uur
6e lesuur 13.30 - 14.15 uur
Mentortijd 14.15 - 14.30 uur