Afgestemd op de individuele behoeften

Organisatie van het onderwijs

VSO De Spinaker in Hoorn geeft voortgezet speciaal onderwijs in kleine groepen aan leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen van 12 tot 18 jaar. De Spinaker valt onder het bestuur van Stichting Ronduit Onderwijs te Alkmaar.
Ons onderwijs is afgestemd op de individuele behoeften en de ambitie van elke leerling. Naast dit passende onderwijs helpen wij de leerlingen met hun gedrag of hun psychiatrische beperkingen. Ze krijgen extra ondersteuning om het beste uit zichzelf te halen. We zetten in op positieve leerervaringen en versterken het vertrouwen en de motivatie van de leerlingen. Zo streven wij ernaar dat alle leerlingen een diploma behalen, doorstromen naar het MBO of een volwaardige plek op de arbeidsmarkt of in de maatschappij krijgen. 

 

Onderwijs op maat

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van elke leerling (zie Ontwikkelingsperspectiefplan). We maken onderscheid in internaliserend en externaliserend gedrag. Kortgezegd zitten de meer rustige leerlingen (met naar binnen gekeerde emoties) bij elkaar in een klas en ook de drukkere leerlingen (met meer impulsief gedrag en expressieve emoties). Zo vinden zij de meeste steun bij elkaar. Onze klassen hebben gemiddeld 12 tot 14 leerlingen. Zij hebben voor de gewone vakken één docent, die ook hun mentor is. Voor de praktijkvakken techniek, koken, gymnastiek en CKV (culturele en kunstzinnige vorming) krijgen zij een vakdocent en gaan zij naar een praktijklokaal. Daarnaast zijn er allerlei ondersteuners bij het onderwijs betrokken. Onze school én onze leerlingen staan midden in de samenleving. Daarom werken wij ook veel samen met ouders, andere scholen, bedrijven, winkels, zorgaanbieders en hulpverleners.

 

Onze VMBO-routes

Wij bieden op onze school onderwijs op drie niveaus. We plaatsen een leerling bij de start op school in overleg op een niveau dat bij hem of haar past.

·        VMBO Basis-Kader

·        VMBO Theoretische Leerweg

·        MBO-entree +

In het eerste jaar zijn de klassen gemengd met VMBO-BK en VMBO-TL. Het tweede, derde en vierde leerjaar zitten de leerlingen in aparte VMBO-BK of VMBO-TL-klassen. Er zijn wel ieder leerjaar aparte klassen voor kinderen met internaliserend en externaliserend gedrag.

VMBO Basis-Kader

Voor leerlingen op dit niveau is het niet mogelijk om een Basis- of Kader-diploma te halen, omdat we niet alle praktijkvakken op school kunnen aanbieden. Dit kan wel als een leerling de praktijkvakken in het regulier onderwijs kan volgen. Leerlingen kunnen wel voor het vierde leerjaar de overstap maken naar MBO-entree +.

VMBO Theoretische Leerweg

Leerlingen doen op onze school gespreid examen. Zij kunnen enkele vakken al in het derde leerjaar afronden. Op die manier hoeven zij in het vierde leerjaar niet in alle vakken tegelijk examen te doen. De kans op het behalen van een VMBO-TL-diploma wordt daarmee een stuk groter. Ook kunnen zij elk jaar overstappen naar één van onze samenwerkingsscholen in het regulier onderwijs om daar hun VMBO-TL diploma te halen. Daarna kunnen ze doorstromen naar de HAVO of een MBO-3 of -4 opleiding volgen.

MBO-entree +

Leerlingen kunnen ook hun MBO-1 diploma halen op onze school. Zij volgen de theorielessen op De Spinaker en lopen daarnaast stage. De beroepsvoorbereiding (praktijkvakken) doen sommige leerlingen op het Horizon College. Daarna kunnen zij doorstromen naar een MBO-2 opleiding.

 

Sociale vaardigheden

Op onze school besteden we ook veel aandacht aan het aanleren van studie en werknemersvaardigheden, die de leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. Denk aan: het leren leren, het leren functioneren in sociale situaties, het vergroten van zelfstandigheid, samenwerken, concentreren, initiatief tonen en oog houden voor de eigen mogelijkheden en behoeftes.