Onderwijstijd

Onderwijstijd, lestijd en vrije dagen

 

Onderwijstijd

In de Wet op de Expertisecentra wordt binnen het voortgezet speciaal onderwijs onderscheid gemaakt tussen drie uitstroom profielen: Vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs vmbo-bk, arbeidsmarkt en dagbesteding geldt dat er ten minste 1000 lesuren in een schooljaar moeten zitten.

Scholen zijn vrij om zelf te bepalen hoe zij deze uren verdelen over het jaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klokuren in dit schooljaar.

Klokuren in 2023-2024

 

maandag 198,0 klokuren
dinsdag 203,5 klokuren
woensdag 201,0 klokuren
donderdag             203,0 klokuren
vrijdag 197,5 klokuren
Totaal 1003,0 klokuren

 

In de berekening is rekening gehouden met;

  • De Themaweek: In de week voor elke vakantie houden we een themaweek. Er zijn dan op woensdag, donderdag en vrijdag alleen lessen tot 12:15 uur.
  • De eerste schoolweek start op woensdag en de laatste schoolweek eindigt op woensdag.
  • Vakanties en overige vrije dagen.

 

Vakantierooster en studiedagen


 

Lestijden

De lestijden zijn op VSO De Spinaker elke dag hetzelfde.

 

Mentortijd 08.30 - 08.45 uur
1e lesuur 08.45 - 09.30 uur
2e lesuur 09.30 - 10.15 uur
Pauze 10.15 - 10.45 uur
3e lesuur 10.45 - 11.30 uur
4e lesuur 11.30 - 12.15 uur
Pauze                12.15 - 12.45 uur
5e lesuur 12.45 - 13.30 uur
6e lesuur 13.30 - 14.15 uur
Mentortijd 14.15 - 14.30 uur