Aanmelden

Leerlingen kunnen het hele jaar terecht op onze school. Wilt u weten of De Spinaker geschikt is voor uw kind? Dan kunt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen via spinaker.vsohoorn@ronduitonderwijs.nl of 0229 – 21 08 94. Tijdens deze afspraak krijgt u een beeld van ons onderwijs en geven wij u een rondleiding.

Wanneer de wensen en behoeften van uw kind aansluiten bij onze mogelijkheden, kunt u de aanmeldprocedure volgen. 

Voor de aanmelding van leerlingen voor het schooljaar 2024-2025 geldt een aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024. Voor leerlingen die naar het VSO gaan geldt hierop een uitzondering. Zij mogen - indien er een voorlopig schooladvies vmbo met ondersteuningsbehoeften passend bij het VSO is afgegeven - al vanaf 1 januari 2024 aanmelden.

 

Aanmeldprocedure

1.      Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, moeten door de school van herkomst worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs West-Friesland.

2.      Het Samenwerkingsverband bepaalt of er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. Voor brugklasleerlingen vragen wij zelf een Toelaatbaarheidsverklaring aan. Deze TLV moet u zo snel mogelijk doorgeven aan onze school.

3.      Daarna vult u het aanmeldformulier in. Dit formulier stuurt u naar spinaker.vsohoorn@ronduitonderwijs.nl of per post naar VSO De Spinaker, Postbus 2032, 1620 EA Hoorn.

4.      Als het aanmeldformulier binnen is, vragen wij het leerlingdossier en eventuele extra informatie op bij de school van herkomst. Dan beslissen wij of we in de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter kunnen voorzien en of er plek is in de passende klas. Bij een positief besluit volgt een intakegesprek.

5.      We plannen een intakegesprek met uw kind, de ouders/verzorgers en onze ondersteuningscoördinator en/of orthopedagoog. We gaan dieper in op wat uw kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling en op de motivatie voor deze school. Hierna bepalen we of uw kind wel of niet geplaatst kan worden op onze school.

6.      Als uw kind geplaatst wordt, krijgt het eerst een kennismakingsgesprek met zijn of haar mentor. Zo laten we de start goed verlopen. Ook tekent uw kind documenten over bijvoorbeeld de schoolregels, medicijngebruik en het gebruik van beeldmateriaal. Daarna is uw kind van harte welkom.

Wij hopen dat uw kind een fijne tijd op onze school heeft!

De aanmelding

De procedure voor de aanmelding vanaf de basisschool verschilt van de procedure voor aanmelding vanuit een reguliere VO-school. Dit komt doordat we bij een verwijzing van een leerling vanuit het basisonderwijs zelf de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Bij een verwijzing vanuit het VO doet de verwijzende school dit. We hebben beide procedures uitgewerkt in een bestand dat u hieronder kunt downloaden. Het aanmeldingsformulier vindt u hier ook. U kunt het op de computer invullen en uitprinten. eerst printen en met de hand invullen kan natuurlijk ook.