Waar stroom jij naar uit?

Uitstroomprofielen

Wij doen er alles aan om de overgang van school naar werk voor onze leerlingen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Leerlingen verlaten de school in één van de drie uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen wij al bij de start een uitstroomprofiel vast dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Voor alle niveaus zijn deze uitstroomprofielen mogelijk:

·        Vervolgonderwijs: gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs, op het behalen van deelcertificaten door staatsexamens, op het behalen                 van een volledig diploma door staatsexamen of op doorstroming naar het mbo 1, 2, 3 of 4.

·        Arbeidsmarkt: gericht op het verkrijgen van een reguliere baan, met of zonder landelijk erkende certificaten of door beschut werk.

·        Dagbesteding: gericht op een gemeentelijke indicatie voor een dagbestedingsplek.