"We leggen de nadruk op het gewenste gedrag."

Pedagogisch klimaat

 

School Wide Positive Behaviour Support (PBS)

Leerlingen komen het beste tot bloei in een goed pedagogisch klimaat. Voor onze leerlingen is een gevoel van veiligheid heel belangrijk. Daarom werken onze medewerkers volgens de methode School Wide Positive Behaviour Support: SWPBS. Hiermee maken we alle leerlingen duidelijk welk gedrag we verwachten in en om de school.

We geven vooral aandacht aan positief, gewenst gedrag. We besteden zo weinig mogelijk aandacht aan ongewenst gedrag. Van kritiek op ongewenst gedrag leren onze leerlingen niet hoe het wél moet.

 

 

Complimenten werken wel heel goed. Die zetten we zo veel mogelijk in. Met elkaar maken we afspraken en regels (gedragsverwachtingen), die duidelijk op posters in school te vinden zijn. Onze medewerkers leven deze afspraken ook voor en hebben oog voor het positieve gedrag van hun leerlingen.

Leerlingen kunnen bij goed gedrag ‘muntjes’ verdienen die ze kunnen omzetten in beloningen, van Cup-a-Soup en noodles tot een cadeaubon! We houden daarbij rekening met de mogelijkheden van elke leerling. U vindt meer informatie over SWPBS in onze Schoolgids. Ook hebben we een anti-pestcoördinator die de leerlingen begeleidt bij pestsituaties.

Kernwaarden

Naast de SWPBS-methode werken we volgens drie kernwaarden:

  • Veiligheid: leerlingen die bij ons starten hebben vaak genoeg meegemaakt. We willen hen in een veilige setting helpen aan meer motivatie voor hun toekomst. Wat zijn hun dromen? Waar willen ze naartoe? Zo kunnen ze met meer plezier leren en hun talenten ontwikkelen.
     
  • Verantwoordelijkheid: we willen onze leerlingen eigenaar maken van hun leerproces. Ze leren meer regie te nemen over hun schoolcarrière. Ze krijgen de verantwoordelijkheid die past bij hun groei.
     
  • Vooruitgang: we stimuleren leerlingen zorgvuldig om hun grenzen te verleggen, om zo het niveau te bereiken dat bij hen past. Ze leren vertrouwen op hun eigen kunnen en mogen trots zijn op zichzelf!

Switch

Op sommige momenten is het pedagogisch klimaat in de klas niet voldoende om gewenst gedrag te laten zien. De leerling kan dan gebruikmaken van de ‘Switch’. Dit is een klein lokaal in de school waar hij of zij korte tijd tot rust kan komen en kan herstellen. Met een leerkrachtondersteuner reflecteert de leerling het gedrag en gaat hij verder met eigen leerdoelen. Even later vervolgt hij de les in de klas weer.

Wanneer leerlingen behoefte hebben aan een actieve taak kunnen zij onze pedagogische conciërge helpen met kleine klussen in en rond het gebouw. Daarna lukt het werken in de klas vaak weer stukken beter. De leerling groeit zo in eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Ook blijft de relatie met de eigen docent goed.

Willow onze schoolhond!

 

De Switch heeft een speciale bewoner, namelijk onze schoolhond Willow. Deze Jack Russell helpt leerlingen met hun gedrag.

Leerlingen voelen zich vaak snel weer goed door het aaien van en het spelen met de hond. De hond uitlaten bestaat ook tot de mogelijkheden. Willow wordt getraind door mevrouw Hooiveld.

Mevrouw Hooiveld is speciaal hiervoor opgeleid bij Martin Gaus, de welbekende hondentrainer.