Gedragsverwachtingen

We leggen op onze school de nadruk op het gewenste gedrag!

Schoolregels

Om onze school voor iedereen een fijne omgeving te maken, gelden deze regels:

·        Ik volg altijd de instructie(s) op van de docenten, begeleiders en leidinggevenden van De Spinaker

·        Ik reageer rustig en vriendelijk

·        Ik ben op tijd op school. Ben ik te laat, dan haal ik een kaart bij de Switch

·        Ik blijf onder lestijd in de klas. Buiten de klas heb ik – onder lestijd – een contactkaart bij me

·        Ik ga goed gekleed naar school. Mijn buik, billen en borst zijn bedekt. Mijn pet is af en mijn jas hangt aan de kapstok

·        Ik draag sportkleding tijdens de sportlessen en gepaste kleding en schoenen in de praktijklokalen

·        Ik eet en drink op de daarvoor bestemde plekken en tijden

·        Ik ga op een goede manier om met voedsel, spullen en meubels. Bijvoorbeeld: Ik zit op een stoel aan tafel;

·        Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag en voor mijn omgeving

·        Ik vraag toestemming aan mijn mentor als ik iets wil weggeven, ruilen of verkopen

·        Ik lever mijn mobiele telefoon, andere elektronische apparaten en rookwaren in bij mijn mentor

·        Ik ben verantwoordelijk voor overige meegebrachte spullen

·        Ik blijf van andermans spullen af

·        We zijn een rookvrije school; ik rook niet in en om de school.

 

Een overzicht van alle regels en afspraken vind je natuurlijk in onze Schoolgids.

Schoolgids 2022-2023

 

PBS

We maken in onze school gebruik van PBS. Dat staat voor Positive Behavior Support, of in het Nederlands: Op een positieve manier het gedrag ondersteunen. 

We proberen zoveel mogelijk aandacht te besteden aan het goede gedrag dat je laat zien. Als je dat niet doet (ongewenst gedrag) dan vragen we eerst aan je of je nog weet wat de afspraak was. Als je dat weet en het daarna goed doet, belonen we je alsnog. 
We hebben met elkaar gedragsafspraken of gedragsverwaqchtingen gemaakt voor bijvoorbeeld gedrag op het schoolplein, in de gangen, over het gebruik van je mobiele telefoon en bijvoorbeeld over taalgebruik. Voor elk onderdeel maken we een mooie poster. Een matrix noemen we dat.

We hebben de schoolregels ook vertaald in zo'n matrix.