De Spinaker VSO Hoorn

De locatie Hoorn geeft onderwijs aan jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar die geplaatst worden in het kader van de wet op het passend onderwijs.

Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig om in aanmerking te komen voor deze vorm van onderwijs. Het merendeel van onze leerlingen komen bij ons via het Samenwerkingsverband West-Friesland.

Laatste nieuws
Volledig nieuwsarchief ›
Motto:

Beperkingen zijn een uitdaging

en geen grenzen!