Wat hebben we in huis?

Schoolondersteuningsprofiel

Op onze school werken we met een Schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarin staat welke voorzieningen, materiaal en extra ondersteuning we onze leerlingen bieden. We kijken naar wat onze leerlingen nodig hebben en wat we daarvoor moeten regelen. We schakelen ondersteuning in van bijvoorbeeld de ondersteuningscoördinator (oco), de orthopedagoog of de vo-coach van de gemeente. Daarnaast werken wij samen met partners uit de regio om leerlingen praktijkervaring te bieden.

 

Ons Schoolondersteuningsprofiel kunt u hieronder bekijken:

downloaden.