Wie werken er op onze school?

Medewerkers

Op onze school zijn verschillende medewerkers actief. Samen zorgen we ervoor dat we uw kind zo goed mogelijk begeleiden naar een zinvolle plek in de samenleving.

Allereerst zijn er de mentoren. Zij geven vrijwel alle lessen in de eigen klas en zijn de persoon waarop de leerling altijd terug kan vallen. De mentor start altijd de dag op en sluit altijd de dag met de leerlingen af. Alle mentoren zijn ook docent in de school. Docenten geven les in de school. Zij verzorgen de vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen, maar ook economie, aardrijkskunde enz.

Voor de praktijkvakken gymnastiek, koken, techniek, CKV (K&C-lab) en groen hebben we praktijkdocenten. Zij zijn gespecialiseerd in hun vak en geven ook alleen maar dit ene vak in de school. 

Alle docenten worden ondersteund door onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Zij werken met leerlingen of groepjes leerlingen apart. Onderwijsassistenten zijn vooral actief in de klas en leerkrachtondersteuners vooral buiten de klas. Een speciale leerkrachtondersteuners is de Switchmedewerker. Deze vangt leerlingen op waarmee het in de klas even niet meer lukt.

De anti-pestcoördinator en de pedagogische conciërge zijn ook speciale leerkrachtondersteuners.
Voor startende docenten is een docentencoach actief in de school

De ondersteuningscoördinatorenbegeleiden de docenten en ondersteuners om het werk in de klas met de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen doen. Samen bedenken ze de doelen voor de leerlingen en zoeken zij daar passende interventies bij. De orthopedagogen brengen belangrijke kennis binnen over het gedrag van leerlingen en over de aanpak die past bij verschillende stoornissen. Orthopedagogen vervullen vaak een belangrijke rol in gesprekken met ouders. Zij worden op hun beurt ondersteund door de psycho-diagnostisch medewerkers.

In het 3e en 4e leerjaar vmbo-bb/bk en in Mbo-Entree lopen leerlingen stage. Om de stage te organiseren en goed te kunnen begeleiden zijn er stagecoördinatoren en stagebegeleiders werkzaam in de school.

De school wordt ondersteund door managementassistenten. Zij verzorgen de financiële-, personele- en leerlingadministratie en nemen de telefoon op.

De directie bestaat uit een teamleideren een directeur

De school biedt ook ondersteuning buiten de school aan leerlingen die thuis zitten of naar een zorgboerderij gaan. Daarvoor zijn er  zogenaamde reizigersdocenten die deze leerlingen twee keer per week lesgeven op locatie. 

Speciale arrangementen

 

Onderwijs-Zorg Arrangement (OZA)

Sinds het begin van dit schooljaar is er gewerkt aan de realisatie van een OZAop onze school. Vanaf 1 januari is deze OZA actief.

In de OZA werken een docent, een onderwijsassistenten een hulpverlener samen in de begeleiding van leerlingen, die na een lange tijd thuis te hebben gezeten, de eerste stappen naar school weer aan het maken zijn.

Het doel is om de leerlingen binnen een jaar weer langzaam op te bouwen naar meer dan 50% onderwijs. Als dat lukt kunnen zij met een toelaatbaarheidsverklaring instromen in een VSO-school.

 

Reizigers

Sommige leerlingen zijn nog niet toe aan de overstap naar de OZA. Zij zitten nog thuis of gaan een deel van de dag naar de zorgboerderij of naar dagbesteding. Een docent van VSO De Spinaker in Hoorn komt dan twee keer per week ongeveer anderhalf uur bij deze leerlingen langs om het onderwijs te verzorgen. Het doel is om leerlingen onderwijs te bieden en zover brengen dat ze de stap naar school (vaak via de OZA) weer kunnen maken.

Meer over het project Reizigers

Mentoren en Docenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkdocenten

 

 

 

 

 

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunings-coördinatoren en orthopedagogen

 

 

 

 

 

Stagecoördinator en stagebegeleiders

 

 

 

 

Administratie

 

 

 

Directie

Mevrouw SpaansDocent en mentor M1ma, woe, don, vrij
Mevrouw HendrikxDocent en mentor M2din t/m vrij
Mevrouw KoopmanDocent en mentor M3ma t/m don
Mevrouw PeettoomDocent M3vrij
Mevrouw De GrooteDocent en mentor M4ma t/m vrij
Mevrouw GoedhartDocent en mentor M5ma t/m vrij
Meneer De JongDocent en mentor M6

ma t/m don

Meneer KeuningDocent en mentor M7ma t/m don
Mevrouw KempDocent M7vrij
Mevrouw Van der GragtDocent en mentor M8 (MBO- Entree)woe en vrij
Mevrouw NiestenDocent en mentor M9ma t/m woe
Meneer KoopmansDocent en mentor M10don
Meneer LuijjfDocent en mentor M11don en vrij
Meneer KunneDocent en mentor M13ma t/m vrij
Mevrouw GerlofsmaDocent en mentor M15ma t/m don
Mevrouw ZwangLeerkrachtondersteuner M15vrij
Meneer SmitDocent en mentor M17ma t/m vrij

Mevrouw Bekdemir

Mevrouw Statie

Docent en mentor M19 (OZA)

Onderwijsassistent (OZA)

ma en woe

ma t/m vrij

Mevrouw BrieffiesDocent en mentor M19 (OZA)din, don, vrij
Mevrouw VogelpoelPraktijkdocent gymnastiekma t/m vrij
Mevrouw NiestenPraktijkdocent gymnastiekvrij
Mevrouw MartensPraktijkdocent K&C-lab en groenma, din, don, vrij
Meneer De VroomePraktijkdocent kokenma t/m vrij
Meneer KokPraktijkdocent techniek`woe t/m vrij
Meneer ZenasniSwitchmedewerkerma t/m vrij
Mevrouw HooiveldSwitchmedewerkerma t/m vrij
Mevrouw Van den BrinkAnti-pestcoördinator en leerkrachtondersteunerdin, woe, vrij
Meneer WagenaarLeerkrachtondersteunerdin t/m vrij
Mevrouw PeettoomLeerkrachtondersteunerma, woe, don
Mevrouw ZwangLeerkrachtondersteunerdin t/m vrij
Meneer De VriesPedagogische conciërgema t/m vrij
Mevrouw KöhneVO-coach (via gemeente Hoorn)din, don
Mevrouw BankrasVO-coach (via gemeente Hoorn)ma
Mevrouw DullemondJeugdhulpverlener (via gemeente Hoorn)ma
Mevrouw Degenhartondersteuningscoördinatordin, don, vrij
Meneer Van den Bergondersteuningscoördinatorwoe, don
Mevrouw De Brouwersorthopedagoogma, din, vrij
Mevrouw Van Loonorthopedagoogma, din, don
Mevrouw Commandeurpsychologisch assistentma, din, don, vrij
Mevrouw De Langepsychologisch assistentma t/m don
Meneer De Booisstagecoördinatordin t/m vrij
Meneer Zandbergenstagebegeleiderdin t/m vrij
Meneer Luiijfstagebegeleiderdin
Mevrouw De Witstagebegeleiderdin
Mevrouw Molenaarmanagement assistentma t/m vrij
Mevrouw Van Dammanagementassistentma t/m don
Mevr Van den Endemanagementassistentwoe
Meneer Leekdirecteurma, din, woe, vrij
Mevrouw Schinkelteamleiderma t/m vrij
Mevrouw Thomasdagcoördinator en docentencoachdon