Wie werken er op onze school?

Medewerkers

Op onze school zijn verschillende medewerkers actief. Samen zorgen we ervoor dat we uw kind zo goed mogelijk begeleiden naar een zinvolle plek in de samenleving.

Allereerst zijn er de mentoren. Zij geven vrijwel alle lessen in de eigen klas en zijn de persoon waarop de leerling altijd terug kan vallen. De mentor start altijd de dag op en sluit altijd de dag met de leerlingen af. Alle mentoren zijn ook docent in de school. Docenten geven les in de school. Zij verzorgen de vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen, maar ook economie, aardrijkskunde enz.

Voor de praktijkvakken gymnastiek, koken, techniek, CKV (K&C-lab) en groen hebben we praktijkdocenten. Zij zijn gespecialiseerd in hun vak en geven ook alleen maar dit ene vak in de school. 

Alle docenten worden ondersteund door onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Zij werken met leerlingen of groepjes leerlingen apart. Onderwijsassistenten zijn vooral actief in de klas en leerkrachtondersteuners vooral buiten de klas. Een speciale leerkrachtondersteuners is de Switchmedewerker. Deze vangt leerlingen op waarmee het in de klas even niet meer lukt.

De anti-pestcoördinator en de pedagogische conciërge zijn ook speciale leerkrachtondersteuners.
Voor startende docenten is een docentencoach actief in de school

De ondersteuningscoördinatoren begeleiden de docenten en ondersteuners om het werk in de klas met de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen doen. Samen bedenken ze de doelen voor de leerlingen en zoeken zij daar passende interventies bij. De orthopedagogen brengen belangrijke kennis binnen over het gedrag van leerlingen en over de aanpak die past bij verschillende stoornissen. Orthopedagogen vervullen vaak een belangrijke rol in gesprekken met ouders. Zij worden op hun beurt ondersteund door de psycho-diagnostisch medewerkers.

In het 3e en 4e leerjaar vmbo-bb/bk en in Mbo-Entree lopen leerlingen stage. Om de stage te organiseren en goed te kunnen begeleiden zijn er stagecoördinatoren en stagebegeleiders werkzaam in de school.

De school wordt ondersteund door managementassistenten. Zij verzorgen de financiële-, personele- en leerlingadministratie en nemen de telefoon op.

De directie bestaat uit een teamleider en een directeur

De school biedt ook ondersteuning buiten de school aan leerlingen die thuis zitten of naar een zorgboerderij gaan. Daarvoor zijn er  zogenaamde reizigersdocenten die deze leerlingen twee keer per week lesgeven op locatie. 

Speciale arrangementen

 

Onderwijs-Zorg Arrangement (OZA)

Sinds het begin van dit schooljaar is er gewerkt aan de realisatie van een OZA op onze school. Vanaf 1 januari is deze OZA actief.

In de OZA werken een docent, een onderwijsassistent en een hulpverlener samen in de begeleiding van leerlingen, die na een lange tijd thuis te hebben gezeten, de eerste stappen naar school weer aan het maken zijn.

Het doel is om de leerlingen binnen een jaar weer langzaam op te bouwen naar meer dan 50% onderwijs. Als dat lukt kunnen zij met een toelaatbaarheidsverklaring instromen in een VSO-school.

 

Reizigers

Sommige leerlingen zijn nog niet toe aan de overstap naar de OZA. Zij zitten nog thuis of gaan een deel van de dag naar de zorgboerderij of naar dagbesteding. Een docent van VSO De Spinaker in Hoorn komt dan twee keer per week ongeveer anderhalf uur bij deze leerlingen langs om het onderwijs te verzorgen. Het doel is om leerlingen onderwijs te bieden en zover brengen dat ze de stap naar school (vaak via de OZA) weer kunnen maken.

Meer over het project Reizigers

Mentoren en Docenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkdocenten

 

 

 

 

 

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunings-coördinatoren en orthopedagogen

 

 

 

 

 

Stagecoördinator en stagebegeleiders

 

 

 

 

Administratie

 

 

 

Directie

Mevrouw Spaans Docent en mentor M1 ma, woe, don, vrij
Mevrouw Hendrikx Docent en mentor M2 din t/m vrij
Mevrouw Koopman Docent en mentor M3 ma t/m don
Mevrouw Peettoom Docent M3 vrij
Mevrouw De Groote Docent en mentor M4 ma t/m vrij
Mevrouw Goedhart Docent en mentor M5 ma t/m vrij
Meneer De Jong Docent en mentor M6

ma t/m don

Meneer Keuning Docent en mentor M7 ma t/m don
Mevrouw Kemp Docent M7 vrij
Mevrouw Van der Gragt Docent en mentor M8 (MBO- Entree) woe en vrij
Mevrouw Niesten Docent en mentor M9 ma t/m woe
Meneer Koopmans Docent en mentor M10 don
Meneer Luijjf Docent en mentor M11 don en vrij
Meneer Kunne Docent en mentor M13 ma t/m vrij
Mevrouw Gerlofsma Docent en mentor M15 ma t/m don
Mevrouw Zwang Leerkrachtondersteuner M15 vrij
Meneer Smit Docent en mentor M17 ma t/m vrij

Mevrouw Bekdemir

Mevrouw Statie

Docent en mentor M19 (OZA)

Onderwijsassistent (OZA)

ma en woe

ma t/m vrij

Mevrouw Brieffies Docent en mentor M19 (OZA) din, don, vrij
Mevrouw Vogelpoel Praktijkdocent gymnastiek ma t/m vrij
Mevrouw Niesten Praktijkdocent gymnastiek vrij
Mevrouw Martens Praktijkdocent K&C-lab en groen ma, din, don, vrij
Meneer De Vroome Praktijkdocent koken ma t/m vrij
Meneer Kok Praktijkdocent techniek `woe t/m vrij
Meneer Zenasni Switchmedewerker ma t/m vrij
Mevrouw Hooiveld Switchmedewerker ma t/m vrij
Mevrouw Van den Brink Anti-pestcoördinator en leerkrachtondersteuner din, woe, vrij
Meneer Wagenaar Leerkrachtondersteuner din t/m vrij
Mevrouw Peettoom Leerkrachtondersteuner ma, woe, don
Mevrouw Zwang Leerkrachtondersteuner din t/m vrij
Meneer De Vries Pedagogische conciërge ma t/m vrij
Mevrouw Köhne VO-coach (via gemeente Hoorn) din, don
Mevrouw Bankras VO-coach (via gemeente Hoorn) ma
Mevrouw Dullemond Jeugdhulpverlener (via gemeente Hoorn) ma
Mevrouw Degenhart ondersteuningscoördinator din, don, vrij
Meneer Van den Berg ondersteuningscoördinator woe, don
Mevrouw De Brouwers orthopedagoog ma, din, vrij
Mevrouw Van Loon orthopedagoog ma, din, don
Mevrouw Commandeur psychologisch assistent ma, din, don, vrij
Mevrouw De Lange psychologisch assistent ma t/m don
Meneer De Boois stagecoördinator din t/m vrij
Meneer Zandbergen stagebegeleider din t/m vrij
Meneer Luiijf stagebegeleider din
Mevrouw De Wit stagebegeleider din
Mevrouw Molenaar management assistent ma t/m vrij
Mevrouw Van Dam managementassistent ma t/m don
Mevr Van den Ende managementassistent woe
Meneer Leek directeur ma, din, woe, vrij
Mevrouw Schinkel teamleider ma t/m vrij
Mevrouw Thomas dagcoördinator en docentencoach don