We bieden passende ondersteuning voor de leerling

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Binnen zes weken na de start op school krijgt elke leerling een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan is de basis voor het onderwijs en de ondersteuning van de leerling, gebaseerd op persoonlijke pedagogische en didactische behoeften. We houden hierbij rekening met de capaciteiten, ondersteuningsbehoeften, onderwijsgeschiedenis en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het OPP wordt opgesteld door de Commissie van Begeleiding en in overleg met de leerling en ouders/verzorgers goedgekeurd. In dit OPP staan:

·        Het uitstroomprofiel

·        De uitstroombestemming

·        De beoogde resultaten

·        Het integratief beeld (algemeen beeld over de ontwikkeling van de leerling)

·        De bevorderende en belemmerende factoren om onderwijs te volgen

·        De ondersteuningsafspraken om het onderwijs mogelijk te maken

·        De doelen voor het onderwijs, de stage en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Dit OPP evalueren we iedere zes tot acht weken met de leerlingen en hun ouders. Het blijft het houvast voor elke leerling tijdens de hele schoolcarrière.

 

Leerlingplan

Informatie volgt later