Slaag voor je eindexamen!

Eindexamens

In mei 2023 beginnen de staatsexamens. Op onze school doen de leerlingen van VMBO-TL staatsexamen. In de klas worden de leerlingen intensief voorbereid op deze examens.

DATA

Onder voorbehoud zijn dit de data van de examens

 

Rooster eerste tijdvak VMBO-GL/TL 2023

Het onderdeel schrijfvaardigheid is bij de talen een verplicht onderdeel voor staatsexamenkandidaten. Zij leggen dit onderdeel af naast hun centrale examen voor de talen.

EXAMENBOEK

In het EXAMENBOEK LEERLINGEN vinden de leerlingen en hun ouders alle informatie die nodig is om goed voorbereid aan de examens te gaan beginnen.

Het boekje krijgen de leerlingen medio januari/februari in de klas uitgereikt, maar het is ook hier op de website op te vragen.