Slaag voor je VSO-diploma!

Het behalen van een VSO-diploma

Op onze school zijn er drie manieren om de school, te verlaten met een diploma.

  1. Je kunt op het niveau vmbo-tl via staatexamens een regulier diploma halen. Je rondt hiervoor in zowel het derde als het vierde jaar examens af, waarmee je een compleet diploma kan samenstellen dat exact dezelfde waarde heeft als een vmbo-tl diploma van een reguliere vmbo-school.

  2. Als je werkt op het niveau vmbo-basiskader, kan je op De Spinaker niet een vmbo-basis-diploma halen. Als je echter een uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' hebt, kan je in het vierde jaar bij ons instromen in de Entree+ opleiding. Hier kun je vervolgens een MBO1 diploma halen waarmee je kan doorstromen naar MBO2. 

  3. Als je werkt in het uitstroomprofiel arbeid en dagbesteding kan je sinds kort een VSO-diploma halen. We leggen hieronder uit wat het VSO-diploma precies inhoudt.

 

Wat is een VSO-diploma?

Het heeft lang geduurd, maar de beleidsmakers in Den Haag hebben in het schooljaar 2020-2021 besloten dat er ook voor leerlingen in het uitstroomprofiel arbeid en dagbesteding mag worden gediplomeerd. In het schooljaar 2021-2022 heeft de school met het bestuur Ronduit de kaders voor dit diploma vastgesteld. 

Om in aanmerking te komen voor het VSO diploma is het van belang dat je aan het eind van het schooljaar kan laten zien wat je hebt geleerd. Vervolgens presenteer je dit aan een commissie. Gedurende het schooljaar werk je in de klas gewerkt aan het bijhouden van een portfolio waarin je de bewijzen van wat je hebt gedaan en geleerd verzameld. 

Je haalt uiteindelijk je examen op basis van het resultaat op de onderstaande drie onderdelen:

De Onderwijsdeelname

Het is natuurlijk van belang dat je zoveel als mogelijk is aanwezig bent geweest in de lessen. Het gaat er daarbij om dat je 95% van de tijd dat je er had kunnen zijn, anwezigheid bent geweest. Dus binnen je eigen mogelijkheden. Dit laatste betekent dat we met jou en je ouders  zullen kijken naar wat je mogelijkheden zijn als het gaat over het bezoeken van de school en sprecies zullen beschrijven wat dit betekent voor de aanwezigheidseis voor het VSO-diploma.

Het Portfolio

Het portfolio bestaat uit vier onderdelen:

  1. Praktijkvorming (arbeidstoeleiding en competenties)

  2. Presentatie van ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’

  3. Kernvakken

  4. Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming

De voortgang van het onderwijs  wordt bijgehouden in een portfolio.Je beheert deze map zelf en zorgt ervoor dat de benodigde stukken, opdrachten, toetsen etc. erin worden toegevoegd. Wanneer je aan bovenstaande onderdelen voldoet, volgt een uitnodiging voor het examengesprek.

Het examengesprek

Tijdens het examengesprek presenteert je het portfolio aan de examencommissie van de school. Ook hier geldt weer dat je een vorm van presenteren mag kiezen die past bij je mogelijkheden. De commissie staat stil bij wat je hebt gedaan en geleerd en stelt hier enkele vragen over.

Wanneer alle onderdelen voldoende zijn doorlopen reiken we je aan het einde van dit schooljaar het schooldiploma uit!