Informatie voor nieuwe ouders

 

Welkom op De Spinaker!

VSO De Spinaker in Hoorn geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. Heeft uw zoon/dochter een VMBO-advies gekregen en heeft uw zoon/dochter extra ondersteuningnodig om het vmbo te kunnen doen? Dan kunt u op onze school terecht!

 

Waar dromen ze van?

De Spinaker is een rustige, overzichtelijke school met ongeveer 135 leerlingen. de leerlingen krijgen hier lessen die speciaal zijn afgestemd op de individuele doelen en behoeften van de leerling. Docenten hebben extra kennis en expertise in huis voor leerlingen die door moeilijk gedrag of psychiatrische problematiek moeite hebben met de lessen. We kijken samen naar wat er wél mogelijk is en naar de ambities van de leerling: wat wil hij/zij graag worden? Hoe kunnen we dat regelen? Zo haalt de leerling stap voor stap het beste uit zichzelf! Daardoor groeit het vertrouwen en krijg de leerling meer zin in school. Na deze school kunnen leerlingen verder leren op een MBO-opleiding of stromen ze uit naar arbeid.

VMBO dat bij je past

Op onze school worden leerlingen ingedeeld in één van deze VMBO-niveaus:

 • VMBO Basis-Kader
 • VMBO Theoretische Leerweg
 • MBO-Entree Plus

Welke richting bij uw z\oon of dochter past, stemmen we af met de leerling en zijn/haar ouders. De klassen hebben gemiddeld 12 tot 14 leerlingen. Er zijn twee soorten klassen. Klassen met de meer rustige leerlingen die zich minder duidelijk uiten (internaliserend gedrag). En klassen met de drukkere leerlingen die zich meer expressief en opvallend gedragen (externaliserend gedrag).

Soms passen we onderweg het niveau aan. We kijken continue naar de mogelijkheden van de leerling en zorgen ervoor dat het aanbod passend blijft.

Dit gaan ze leren

Op onze school doceren we de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Rekenen/Wiskunde
 • Engelse
 • Maaschappijleer/maatschappijkunde
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Techniek
 • Consumptief (koken)
 • Kunst en cultuur
 • Groen
 • Bewegingsonderwijs (gym)
 • Loopbaan en Burgerschap

Voor de gewone vakken hebben de leerlingen één docent, die ook de mentor is. Leerlingen blijven de hele dag bij die docent in een vast lokaal. Voor de praktijkvakken techniek, koken, gymnastiek en Kunst en Cultuur-Lab (culturele en kunstzinnige vorming) krijg ze een vakdocent en gaan ze naar een praktijklokaal.

 

Sociaal sterk

Naast de inhoudelijke vakken leren leerlingen op onze school ook veel over zichzelf. Over hoe ze het beste kunnen leren. Over wat ze kunnen doen aan gedrag dat niet helpend is op school. Of over hoe ze het beste met andere mensen kunt communiceren. Leren functioneren in sociale situaties, de zelfstandigheid vergroten, samenwerken, concentreren, initiatief nemen en oog houden voor de eigen mogelijkheden en behoeftes komen aan de orde. Dit helpt  allemaal om de leerling voor te bereiden op een vervolgopleiding of een baan.