Als we samen niet uitkomen...

Bij vragen of klachten

Open communicatie tussen ouders/verzorgers en school vinden wij heel belangrijk. Voor vragen kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor van uw zoon of dochter. Mocht deze de vraag niet kunnen beantwoorden dan zal deze u doorverwijzen naar een medewerker van de school die u verder kan helpen.

Als u niet tevreden bent met het antwoord, dan kunt u altijd terecht bij de ondersteuningscoördinator of de directie. We zoeken dan graag met u naar een oplossing voor het probleem. Neem contact op via spinaker.vsohoorn@ronduitonderwijs.nl of 0229 – 21 08 94.

Mocht u uiteindelijk ontevreden blijven, dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. We helpen u graag bij de stappen die u kunt zetten. Klik hieronder op 'Lees meer' voor meer informatie.

 

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Als u geen oplossing voor uw probleem kunt vinden met de directe docenten en de directie, kunt u in plaats van een klacht in te dienen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. Soms is het al voldoende om uw verhaal te doen. De vertrouwenspersonen hebben een speciale opleiding gevolgd en gaan vertrouwelijk om met uw klacht. Zij zullen geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn.

U kunt terecht bij de interne vertrouwenspersonen van onze stichting of bij de externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Met de knop hieronder vindt u de contactgegevens van de vertrouwenspersonen.